Tor składać się będzie z dwóch części. Większa będzie widoczna dla startujących zawodników a mniejsza odgrodzona w taki sposób, aby sterowanie odbywało się wyłącznie na podstawie obrazu z kamery.  Na każdej części toru umieszczone zostaną przeszkody, na przykład:

  • Pochylnia
  • Piach
  • Cegły, kamienie lub inne elementy wymagające sprawnego lawirowania
  • Rurki różnych średnic leżące w poprzek trasy
  • Schodkowe wzniesienie

cegly-hi_respiach-real pochylnia_animacja  schodki-hi_resrurkiPVC

Regulamin konkurencji Offroad