Wymagania podstawowe

 1. Aby wziąć udział w zawodach należy się zarejestrować. Drużyna może zgłosić dowolną liczbę pojazdów spełniających kryteria danej kategorii.
 2. Rejestracja pojazdów które nie przekraczają 10 kilogramów jest możliwa do dnia zawodów.
 3. Pojazdy większe niż 10 kilogramów należy zarejestrować do 30 dni przed zawodami.
 4. Drużyna musi potwierdzić swój udział w dniu zawodów u organizatorów do godziny 11:45.
 5. Poza wymaganą rejestracją drużyna zobowiązana jest dostarczyć szczegółowe informacje na temat swojego pojazdu w formie pliku .pdf (jedna strona A4, zorientowana poziomo) lub prezentacji PowerPoint maksymalnie do dnia zamknięcia rejestracji. Przesłane dokumentacje będą opublikowane na stronie Organizatorów oraz wyświetlane podczas zawodów.
 6. Pojazdy można zarejestrować w dwóch kategoriach  (RoboDrift dla robotów RC i autonomicznych oraz RC-Standart dla modeli RC)
 7. Przewidziane są trzy konkurencje zawodów:
  • Freestyle: Wystawa każdego robota mobilnego, w której przez Jury oceniany będzie najciekawiej zaprojektowany pojazd.
  • Time attack: Jest to klasyczny wyścig pojazdów po wyznaczonym torze. O wygranej decyduje czas przejazdu. Czas mierzony będzie elektronicznie za pośrednictwem czujników umieszczonych na starcie i mecie. Każdy pojazd startujący w tej konkurencji musi spełniać następujące warunki:
   1. wymiary maksymalne: 120 x 80 cm (pełna paleta EURO) oraz wysokość mniejsza od 80 cm
   2. dopuszczalna masa: 20 kg
  • Offroad: Wyścig z przeszkodami, polegający na swobodnej jeździe w obrębie wyznaczonej powierzchni i pokonywaniu przeszkód znajdujących się na trasie. O zwycięstwie decyduje suma punktów za każdą pokonaną przeszkodę.
 8. Specyfikacja toru: Tor w każdym miejscu będzie miał szerokość około 2,5 m. Ograniczony będzie bandami o wysokości około 0,3 m wykonanymi z płyt OSB. Trasa będzie poprowadzona po powierzchni betonowej (standardowa posadzka garażowa). W jednakowej odległości od krawędzi toru znajdować się będzie biała linia o szerokości 10 cm z czarnym paskiem o szerokości 2,5cm na jej środku.
 9. Podczas przejazdu konkursowego w lub na pojeździe nie może znajdować się człowiek.
 10. Sterowanie robotem nieautonomicznym będzie odbywać się z określonego przez Organizatorów miejsca.
 11. Robot w trakcie trwania konkurencji Time Attack musi cały czas pozostać w kontakcie z podłożem (nie może skakać ani latać). Na torze Offroad może poruszać się dowolnie, także odrywając się od podłoża z tym, że nie może być to jego podstawowy sposób poruszania się.
 12. Udział w zawodach nie nakłada na uczestników ograniczeń wiekowych. W przypadku zawodników niepełnoletnich, warunkiem dopuszczenia do rozgrywek jest opieka osoby pełnoletniej przez cały czas trwania zawodów.