Roboty ratownicze

Niedzielny poranek, nagle… nastąpiło trzęsienie ziemi, zawalił się budynek… w fabryce niebezpiecznych substancji nastąpił wybuch!
Ze względu na niebezpieczeństwo wysłanie zespołu ratowniczego może nastąpić dopiero po wcześniejszym rozpoznaniu terenu przez roboty.

Sprawdź, czy Twój robot zdoła uratować społeczność przed katastrofą!
Czy będzie wystarczająco precyzyjny, silny, szybki, czy będzie wyposażony w odpowiednie narzędzia… czy zdoła pokonać napotkane przeszkody?

 

Wymagania dla robotów

– Szerokość do 80 cm. Jest to zależnie od szerokości modułów przeszkód (ok 80×125 cm),
– Wyposażenie oraz sposób przemieszczania nie może niszczyć infrastruktury (chyba, że taki sposób pokonania przeszkody został określony przez organizatorów),

Kategorie

a) Roboty zdalnie sterowane,
– operator nie będzie mógł bezpośrednio obserwować robota,
– stanowisko operatora będzie oddalone max 25 m od toru,

b) Roboty autonomiczne (wybrane przeszkody oznaczone *).

Zasady punktowania

– Drużyna na wykonanie misji będzie miała określony czas,
– Kolejność pokonywania przeszkód będzie określona, a trudność przeszkód będzie się zwiększać,
– Każda przeszkoda będzie punktowana niezależnie,
– Pokonanie przeszkody uznaje się za zaliczone, gdy robot znajdzie się po drugiej stronie, oczywistym jest, że przeszkody nie można ominąć.
– Początek przeszkody i koniec będą oznaczone, przejazd prze przeszkodę jest zaliczony, gdy wjazd oraz zjazd z przeszkody będzie pomiędzy słupkami określającymi ich końce,
– Wyróżnia się trzy grupy przeszkód, których pokonanie zależne jest od wyposażenia robota. Stopnie trudności są następujące:
a) Przeszkody III stopnia – można pokonać samą platformą mobilną,
b) Przeszkody II stopnia – do pokonania należy użyć manipulatora wraz z chwytakiem,
c) Przeszkody I stopnia – aby pokonać robot musi posiadać dodatkowe wyposażenie.
– Misja rozpoczyna się od pokonywania przeszkód III stopnia, a kończy na przeszkodach I stopnia.

Regulamin RoboDrift Rescue

Wykaz przeszkód RoboDrift Rescue

 

Konkurencja RoboDrift Rescue dla robotów autonomicznych zostanie rozszerzona w edycji RoboDrift 2018. Już teraz publikujemy część przeszkód, z którymi będziecie mogli zmierzyć się za rok!

Rescue Autonomiczne 2018